Suribachi mit Zutaten

Suribachi (Japanese mortar) with the main ingredients

Persimmons, Tofu, Vegan Cooking, Shojin Ryori, Shira-ae, Japanese Cooking, Japanese Cuisine, Washoku, Tohoku, Kaki, Tofu, Vegane Kueche, Shojin Ryori, Shira-ae, Japanisch Kochen, Japanische K├╝che, Washoku, Tohoku, The Taste of Japan